LH-61F金属镜头遮光罩

  • image
  • /content/000018292.jpg
  • LH-61F(Black)
  • LH-61F(Black)
  • image
  • /content/000018293.jpg
  • LH-61F(Silver)
  • LH-61F(Silver)

LH-48B金属镜头遮光罩

  • image
  • /content/000018294.jpg
  • LH-48B(Black)
  • LH-48B(Black)
  • image
  • /content/000018295.jpg
  • LH-48B(Silver)
  • LH-48B(Silver)

镜头罩LH-115

  • image
  • /content/000113445.jpg
  • LH-115
  • LH-115

LH-76D镜头罩

  • image
  • /content/000110203.jpg
  • LH-76D镜头罩
  • LH-76D镜头罩

镜头遮光罩LH-76B

  • image
  • /content/000085473.jpg
  • 镜头遮光罩LH-76B
  • 镜头遮光罩LH-76B

LH-76镜头遮光罩

  • image
  • /content/000018296.jpg
  • LH-76
  • LH-76

遮光罩 LH-66C

  • image
  • /content/000093714.jpg
  • 遮光罩LH-66C
  • 遮光罩LH-66C

镜头遮光罩LH-66B

  • image
  • /content/000085472.jpg
  • 镜头遮光罩LH-66B
  • 镜头遮光罩LH-66B

LH-66镜头遮光罩

该款镜头遮光罩适用于M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO镜头。


镜头罩LH-61G

  • image
  • /content/000106875.jpg
  • 镜头罩LH-61G
  • 镜头罩LH-61G

LH-55C镜头遮光罩

该款镜头遮光罩适用于M.Zuiko Digital ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ镜头。


LH-49B镜头遮光罩

该款镜头遮光罩适用于M.Zuiko Digital 25mm F1.8镜头。


LH-48金属镜头遮光罩

该款镜头遮光罩特别为M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0设计。方切金属镜头遮光罩品质出众,与镜头交相辉映。

 • 本产品不能与LC-48/LC-48B金属镜头盖同时使用。

LH-40镜头遮光罩

方切金属镜头遮光罩特别为M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 II (R)设计。该款镜头遮光罩的设计时尚,并且能够防止在逆光摄影时,杂光进入镜头。


LH-40B镜头遮光罩

  • image
  • /content/000018297.jpg
  • LH-40B(Black)
  • LH-40B(Black)
  • image
  • /content/000018299.jpg
  • LH-40B(Silver)
  • LH-40B(Silver)

LH-49镜头遮光罩

  • image
  • /content/000018300.jpg
  • LH-49
  • LH-49
  • image
  • /content/000018301.jpg
  • LH-49
  • LH-49
  • image
  • /content/000018302.jpg
  • LH-49
  • LH-49

LH-55B镜头遮光罩

方切金属镜头遮光罩为M.Zuiko Digital 12-50mm F3.5-6.3和M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6设计。该款镜头遮光罩的设计时尚,并且能够防止在逆光摄影时,杂光进入镜头。


分享

联系我们

 • Weibo